True Games Syndicate – Relacje Inwestorskie

True Games Syndicate

WITAJ W SYNDYKACIE

True Games Syndicate S.A. to notowana na NewConnect spółka gamedevowa, której celem jest stworzenie globalnej marki gamingowej związanej z kulturą kryminalną i produkcja gier ukazujących życie na granicy prawa. 

DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE  
DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE   DO NOT CROSS   GREAT GAMES INSIDE  

Historia Spółki

Celem studia jest stworzenie globalnej marki gamingowej związanej m.in. z kulturą kryminalną i produkcja gier ukazujących życie na granicy prawa. 

Kluczowym projektem dla spółki jest obecnie DDS x Narcos, gra będąca połączeniem świata znanego z Drug Dealer Simulator oraz popularnego serialu “Narcos” z Pedro Pascalem w jednej z głównych ról. Nad projektem pracuje 5-osobowy wewnętrzny zespół TGS. 

Sukces takich produkcji potwierdził  Drug Dealer Simulator. Zyski ze sprzedaży pozwoliły pokryć koszty produkcji w 30 min od udostępnienia gry na platformie Steam, a po 20 dniach osiągnęły wartość ponad 1 mln USD. Gra w dniu premiery znalazła się na pierwszym miejscu światowej listy bestsellerów platformy Valve. 

True Games Syndicate

Relacje Inwestorskie

Prezentacja Spółki

Spółka True Games Syndicate jest spółką zajmującą się tworzeniem oraz wydawaniem gier komputerowych. True Games to gry, które pokazują prawdziwe życie bez filtra. Niebezpieczne sytuacje, moralne dylematy, trudne wybory i szemrane interesy. Rzeczywistość ulicy nie jest łatwa, ale dostarczy Ci emocje, na które czekasz!

Statut Emitenta dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: https://truegamessyndicate.pl/ oraz w siedzibie Emitenta.

Podstawowe Informacje

NAZWA SPÓŁKITrue Games Syndicate spółka akcyjna
(True Games Syndicate S.A.)
HISTORYCZNA NAZWA SPÓŁKITK&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
KRS0000399586
REGON (NBRN)120921780
NIP6751414604
ADRESWernyhory 29a,
02-727 Warszawa, Polska
EMAILkontakt@truegamessyndicate.pl
KAPITAŁ ZAKŁADOWYKapitał zakładowy w wysokości 1 900 623,60 zł wpłacony w całości
SĄD REJESTROWYSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
INFORMACJA NA TEMAT POSIADANYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCHNie dotyczy
DZIEŃ PIERWSZEGO NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT21 maja 2012 r.

Struktura Akcjonariatu

L.p.

Imię i nazwisko (Firma)

Liczba Akcji

% W KAPITALE

Głosy WZA

% w głosach WZA

1.

Movie Games S.A.

5.183.000

27,27%

5.183.000

27,27%

2.

Pozostali

13.823.236

72,73%

13.823.236

72,73%

 

Razem

19.006.236

100%

19.006.236

100%

Notowania Giełdowe

Aktualne notowania giełdowe można sprawdzić tutaj: NewConnect – karta spółki

Walne Zgromadzenia

Zarząd True Games Syndicate S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zostało wznowione w dniu 10 listopada 2023 r., po przerwie ogłoszonej w dniu 06 listopada 2023 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz wyniki głosowania nad nimi.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, odstąpiono od przystąpienia do głosowania nad drugą uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki objętą porządkiem obrad, a co do pozostałych uchwał nie odstąpiono od przystąpienia do głosowania nad nimi i nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Linki:

Treść Podjętych Uchwał >

Zarząd True Games Syndicate S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku oraz wyniki głosowania nad nimi.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od przystąpienia do głosowania nad którąkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Linki:

Treść Podjętych Uchwał >

Informacje Finansowe

Aktualne Informacje finansowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. Link do aktualnych informacji finansowych: NewConnect – karta spółki

Raporty Bieżące

Raporty bieżące EBI dostępne są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Raporty bieżące ESPI dostępna są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Plan Połączenia

„Informacja dotycząca planowanego połączenia spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A., jako Spółki Przejmującej, ze spółką TRUE GAMES S.A.z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej:

Spółka publikuje Plan połączenia TRUE GAMES SYNDICATE spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ oraz TRUE GAMES spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ uzgodniony w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., dołączono następujące załączniki:

Lista Załączników:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 1 >

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 2 >

Załącznik nr 3: Projekt zmian Statutu Spółki TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 3 >

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik nr 4 >

Załącznik nr 5: Wycena wartości 100 % akcji TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku.

Załącznik nr 5 >

Załącznik nr 6: Wycena wartości przedsiębiorstwa TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 lipca 2021 roku.

Załącznik nr 6 >

Załącznik nr 7: Oświadczenie TRUE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym Spółki na dzień 31 lipca 2021 roku.

Załącznik nr 7 >

Plan Połączenia:

Plan Połączenia >

Zawiadomienie Akcjonariuszy o Zamiarze Połączenia >

ESG

Spółka obecnie nie posiada strategii biznesowej, która uwzględnia tematykę ESG, w tym zagadnień środowiskowych związanych ze zmianą klimatu i zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Kalendarium Wydarzeń

  • Raport roczny za 2023 r. – 19 marca 2024 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 13 sierpnia 2024 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 13 listopada 2024 r.

Polityka Prywatności

Rodzina Movie Games

Pod poniższym linkiem znajduje się press pack zawierający podstawowe materiały graficzne i tekstowe dotyczące spółki True Games Syndicate S.A. oraz innych spółek tworzących rodzinę Movie Games. True Games Syndicate – Press Pack >

True Games Syndicate

Rodzina Movie Games

True Games Syndicate

Nasz Newsletter

Bądź na bieżąco ze spółkami Grupy Kapitałowej Movie Games S.A.
Zapisz się
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

True Games Syndicate

Zarząd spółki

Paweł Hekman

Prezes Zarządu

Producent Movie Games, a także ceniony ekspert ds. branży gamedev. Jako dziennikarz gamingowy i technologiczny był związany z redakcjami Wirtualnej Polski, Gazety Wyborczej i Polygamii.

True Games Syndicate

Rada nadzorcza

Wojciech Sosnowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Sosnowski „Sokół” jest aktywny na polskiej scenie hip-hopowej od 1996 roku. Był członkiem takich legendarnych ekip jak Zip Skład, WWO oraz TPWC. Znany jest również z działalności biznesowej, na rynku muzycznym i odzieżowym. W 2000 roku założył wytwórnię muzyczną Prosto Label, specjalizującą się w promowaniu wykonawców hip-hopowych, a trzy lata później stał się dyrektorem kreatywnym marki odzieżowej Prosto Wear, dzięki czemu jest nie tylko muzykiem, ale także przedsiębiorcą.

Mateusz WCZEŚNIAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Ekspert rynku kapitałowego i nowych technologii. Prezes Zarządu spółki publicznej Movie Games S.A. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A., członek organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce. Biegle posługuje się zarówno językiem angielskim, jak i językiem francuskim.

Marcin Kraszewski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Marcin Kraszewski to specjalista związany z rynkiem kapitałowym i marketingiem. W branży komunikacyjnej współtworzył szereg strategii marketingowej dla międzynarodowych marek. Jego klientami byli m.in. Diageo, Pernord Ricard, Phillips oraz Phillip Morris. Obecnie związany z Domem Maklerskim INC, jako członek zespołu sprzedaży. Ukończył również szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Aktywnie inwestuje na GPW od 2004 roku.

Jerzy SPINDE

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Manager z doświadczeniem w sprzedaży w branżach medycznej, finansowej oraz energetycznej. Wieloletnie prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstwa. Posiadający doświadczenie w zakresie ofertowania zgodnie z PZP. Posiadający umiejętności w zakresie nadzoru i koordynacji działań spółek w toku pełnienia funkcji w radach nadzorczych i w zarządzie spółek miejskich oraz giełdowej.

Karol Wenus

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w największych kancelariach w Polsce. Przez kilka lat był liderem kilkunastoosobowego zespołu procesowego zajmującego się postępowaniami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi z zakresu umów kredytów i pożyczek. Zespół pod jego nadzorem prowadził kilka tysięcy spraw sądowych i pozasądowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów sektora finansowego.

Krzysztof Miłaszewski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Aktywny i wieloletni inwertor giełdowy. Doświadczony, wieloletni ( 2011 -2021) prezes zarządów spółek w tym K&K Herbal Poland S.A. ( później: True Games Syndicate S.A). Przedsiębiorca  – franczyzobiorca Corem Service (1996-2009), franczyzobiorca BP Europe SE (2001 do teraz – wcześniej Aral Polaka i BP Polska). Ukończył wiele szkoleń w zakresie zarządzania, finansów i rachunkowości.

True Games Syndicate

Informacje Kontaktowe

Autoryzowany doradca

INC S.A.

ul. Abpa A. Baraniaka
661-131 Poznań, Polska

tel. +48 61 851 86 77
e-mail: biuro@incsa.pl

www.incsa.pl